Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE 13.11.2023

Rekisterinpitäjä

Koppanen Laura Kirsikka

Y-tunnus 3101553-9

info@laurakoppanen.com

+358407198681

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Laura Koppanen

info@laurakoppanen.com

+358407198681

Rekisterin nimi

Laura Koppanen keramiikkastudion asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on verkkokauppatilausten toimitus, asiakasyhteydenpito, asiakas- ja kauppasuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen. Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä puitteissa. Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Uutiskirjeen tilanneiden sähköpostiosoitetta käytetään uutiskirjeen lähettämiseen. Yhteydenottokaavakkeen täyttäneiden tietoja käytetään yhteydenottoon vastaamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

– Henkilön etu- ja sukunimi

– Postiosoite

– Sähköpostiosoite

– Puhelinnumero

– Tiedot käsitellyistä tilauksista

– Tilausten seurantatiedot

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteritietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta muille tahoille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan viranomaisille, mikäli pakottava lainsäädäntö niin edellyttäisi. Rekisterinpitäjä voi käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä. Jotta voimme käsitellä tilauksesi parhaalla mahdollisella tavalla, tallennamme kaupan kannalta tarpeelliset tiedot kuten osoitteesi ja puhelinnumerosi, ja välitämme ne muille tilauksesta ja maksusta huolehtiville yrityksille (kuten logistiikasta huolehtivalle yritykselle (Posti, Matkahuolto tms.) ja maksusta vastaaville maksunvälittäjille ja/tai pankeille). Yritys ei anna tietojasi kauppaan liittymättömille kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet

Sivustolla käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän koneelle. Evästeitä käytetään sivuston toimintaan tai esim. kävijäliikenteen seurantaan ja kohdennettuun mainontaan. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja. Välttämättömät evästeet ovat pakollisia sivuston toiminnan kannalta. Niillä ei kerätä käyttäjätietoja eikä niitä käytetä markkinointiin. Jos haluat estää evästeet, muuta selaimesi asetuksia. Lisätietoja evästeiden hallinnasta selaimessasi löydät osoitteesta http://aboutcookies.org/. Jos estät evästeiden käytön selainohjelmastasi, laitettasi ei seurata, kun vierailet sivustoilla. Estämällä evästeiden käytön saatat estää myös joidenkin sivustojen toiminnan.

Laura Koppanen

Olen tamperelainen muotoilija, ja suunnittelen ja valmistan keramiikkaa käsin studiollani kauniissa vanhassa tehdaskiinteistössä Nokian Nansotalolla, aivan Tampereen vieressä. Valmistan astioita piensarjoina, uniikkeja keramiikkaesineitä ja keramiikkaa ravintolakäyttöön. Orgaaniset muodot ja käsityön jälki näkyvät keramiikassani; jokainen esine on alusta loppuun saakka käsin tehty ja siten uniikki. 

Järjestän lisäksi kursseja ja työpajoja, myös yrityksille. Kursseilleni ovat tervetulleita kaikki iästä ja osaamistasosta riippumatta. Järjestän kursseja myös esimerkiksi yritysten omissa tiloissa ja juuri teidän ryhmällenne räätälöityjä kursseja. Kysy lisää!

Tervetuloa tutustumaan keramiikkaani ja kurssitilaan Nansotalon taiteilijoiden tiloihin. Ilmoitathan vierailustasi etukäteen, jotta olen varmasti paikalla. 

Terveisin,
Laura